Jeg underviser i flere sammenhænge og sætter stor pris på muligheden for at formidle mit fag og de områder, jeg er særligt optaget af.

Mine formidlings- og undervisningsopgaver retter sig mod andre fagprofessionelle, forældre og pårørende, patientforeninger og lignende.

Eksempler på temaer for undervisning:

  • Forældres oplevede belastning ved alvorlig sygdom / funktionsnedsættelse hos et barn/en ung i familien.
  • Når et barn bliver alvorligt syg – naturlige reaktioner hos forældre og betydning for familien samlet set. 
  • Oplæg med udgangspunkt i interviewundersøgelse, lavet i regi af FamilieFOKUS: ”Når verden vælter – beskrivelser af belastning, hjælp og egne reaktioner hos forældre til børn med livstruende og livsbegrænsende tilstande”.
  • Betydningen af mødet og samarbejdet med fagpersoner, når en familie er ramt af alvorlig sygdom / funktionsnedsættelse hos et barn/en ung i familien.
  • At være fagprofessionel i et felt præget af belastning, traumer og/eller tab – opmærksomhedspunkter i forhold de ramte og os selv som fagperson.
  • At tage vare på sig selv som professionel, bl.a. ud fra et compassionfokuseret perspektiv.
  • Om traumereaktioner og mødet med den traumeramte.
  • Om sorg og traumer.
  • Reaktioner og støtte ved seksuelle overgreb.

Forud for en opgave med undervisning eller anden formidling er udgangspunktet altid jeres ønsker og behov – og jeg søger altid at være tydelig omkring, hvad jeg kan (og ikke kan) byde ind med i den sammenhæng. Typisk sker dette over en snak på telefonen.

Ønsker I et oplæg eller andet? Vil I høre, om jeg kunne være en relevant faglig formidler hos netop jer? Ønsker I at vide mere om priser og muligheder for undervisning? Kontakt mig gerne på mail: psykologinavolder@proton.me eller tlf. 2971 8270.