Jeg tilbyder supervision til psykologer og andre faggrupper, f.eks.

  • sygeplejersker
  • socialrådgivere
  • pædagoger
  • fysioterapeuter
  • ergoterapeuter
  • sundhedsplejersker

For psykologer kan der superviseres både med henblik på opnåelse af autorisation samt specialistniveau. Jeg er selv autoriseret psykolog samt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi for voksne.

I supervisionssammenhæng kan jeg tilbyde viden og lang erfaring inden særligt for belastning, traumer, tab og sorgreaktioner. Dette både i den akutte fase, men også når der er tale om længerevarende problematikker, som f.eks. PTSD; eller situationer, hvor det at leve med en høj grad af belastning er blevet et livsvilkår.

Jeg har særlig viden inden for det traumepsykologiske felt og er bl.a. efteruddannet i flere traumebehandlingsformer. Bl.a. har jeg lang erfaring med arbejdet med unge og voksne udsat for seksuelle overgreb.

De seneste år har jeg haft fokus på vilkårene for familier, der har et barn med alvorlig sygdom eller funktionsnedsættelse, især med fokus på de psykologiske belastninger, forældrene oplever, og hvordan det kan påvirke hele familiens muligheder for bedst mulig trivsel. Hvordan man som fagperson møder disse familier kan have stor betydning. Det er derfor også vigtigt for mig som psykolog at skabe opmærksomhed på, hvordan vi som fagperson træder ind i disse familier – samt hvordan vi kan påvirkes af at møde familiernes virkelighed og vilkår.

I et supervisionsforløb hos mig …

Er jeg optaget af at skabe et fælles og tillidsfuldt rum, hvor der er plads til såvel faglig udvikling og refleksion; som det at vi som professionelle også naturligt påvirkes på forskellig vis af vores arbejde.

For mig at se er begge disse spor i supervisionen afgørende vigtige for, at vi kan stå bedst muligt på vores professionelle ben i de forskellige opgaver, vi skal løse. Det betyder, at vi i supervisionen både har blikket rettet ”udad”; mod den klient, borger, familie eller hvem, det er vi møder; men også med en opmærksomhed ”indad” på, hvordan vi oplever vores rolle som fagperson, mødet med vores opgaver osv.

Hvordan vi vægter de to ”spor” er forskellig fra supervision til supervision og aftales altid med dig/jer.

Ønsker du at høre mere – eller få en pris på et supervisionsforløb til netop dig eller jer – send mig en mail på: psykologinavolder@proton.me eller ring på tlf. 2971 8270.