Mit fokus

Jeg har som psykolog gennem alle årene være optaget af, hvordan langvarige belastninger og traumatiske livsbegivenheder påvirker mennesker. Både i den første periode umiddelbart efter; men også når de psykologiske eftervirkninger fortsætter gennem lang tid efter, eller måske først viser sig, når der er gået noget tid.

Når mennesker oplever noget voldsomt, hvor de måske oplever sig selv eller en anden være i alvorlig fare, er det helt naturligt at reagere. Måderne at reagere på kan være mange og forskellige, afhængigt af hvem vi er og hvilken livshistorie, vi har med os. For mange er noget af det vigtigste i tiden efter at hente støtte hos de nærmeste; for andre er det hjælpsomt også at tale med en professionel ”udenforstående” i forhold til at komme bedst muligt videre.

Er reaktionerne på en traumatisk eller på anden vis voldsom oplevelse langvarige, forværres over tid eller forstyrrer mulighederne for at leve vores hverdagsliv, bør man søge hjælp hos en professionel, der har erfaring med netop dette.

Jeg har mange års erfaring inden for traumereaktioner og behandling heraf; dette i forhold til flere forskellige traumetyper. Som en del af dette er jeg bl.a. uddannet inden for videnskabeligt dokumenterede behandlingsmetoder i forhold til PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion). Jeg har ligeledes erfaring og efteruddannelse inden for sorg og tab, herunder langvarige og mere komplicerede sorgreaktioner.

Gennem de sidste år har jeg haft et særligt fokus på reaktioner hos forældre til børn med alvorlige og livstruende sygdomme eller multiple funktionsnedsættelser. Mange af forældrene oplever reaktioner på både de voldsomme oplevelser, de har med sig, f.eks. episoder, hvor deres barn har været i livsfare – men også på at have et hverdags- og familieliv, hvor et højt alarmberedskab og mange bekymringer er blevet et livsvilkår. Dette påvirker naturligvis den enkeltes trivsel, men kan også have betydning for forælderens mulighed for at være ”den mor eller far”, de ønsker at være.

Jeg har herudover bl.a. særlig viden om og erfaring med bl.a.: støttende indsatser i den akutte fase efter voldsomme / traumatiske oplevelser; reaktioner efter seksuelle overgreb; samspillet mellem tab og traumer; samt evidensbaseret PTSD-behandling.


Til dig, der arbejder som fagperson inden for området

At vi som mennesker, der går på arbejde, kan påvirkes af det, vi møder, er for mig en helt naturlig præmis – en præmis der følger af netop det, ”at vi er mennesker”. Hvis vi i vores arbejde møder mennesker, der af den ene eller anden grund har mistet fodfæstet, overvældes af angst og bekymringer eller har oplevet tab, får denne påvirkning nogle særlige dimensioner. Vi kan opleve, at vores arbejde giver en helt særlig mening for os. Men måske også at arbejdet til tider fylder for meget, ”tager med os hjem” eller at vi indimellem bliver forvirrede eller overvældede af de reaktioner, vi møder hos de mennesker, vi løser en arbejdsopgave i forhold til.

Betydningen af at forholde sig opmærksomt og reflekterende til disse aspekter af ” at gå på arbejde” er for mig en vigtig del af dét at kunne møde vores klienter, borgere, patienter, familier osv. bedst muligt; men har også stor betydning i forhold til, at vi kan blive ved med på omsorgsfuld vis at tage vare på de aspekter af vores arbejdsliv, der kan udfordre os.

Jeg tilbyder samtaler, supervision og undervisning med netop dette fokus – fordi det både fremmer, at vi kan løse den opgave, vi har, bedst muligt – og samtidig understøtter vores trivsel og balance i arbejdslivet.

De vigtigste uddannelser:

  • 2021: Specialist i psykoterapi og klinisk psykolog (voksne)
  • 2019: 2-årig uddannelse i Compassion fokuseret kognitiv terapi
  • 2016: Akkrediteret EMDR-terapeut
  • 2012: Autoriseret psykolog
  • 2007: Kandidat i psykologi

Relevante publikationer:

Erfaring:

  • 2023 -: Egen selvstændig praksis
  • 2018-2023: FamilieFOKUS, et landsdækkende tilbud til familier med børn/unge, der har en livstruende eller livsbegrænsende tilstand (palliation til børn, unge og deres familier)
  • 2013-2018: Center for Voldtægtsofre, Akutmodtagelsen, Aarhus Universitetshospital
  • 2008-2013: Center for Traume og Torturoverlevere, Region Syddanmark (flygtninge og danske veteraner)
  • 2008: Voksenpsykiatrisk afd., Dronning Ingrids Hospital, Nuuk