Jeg er som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening underlagt de gældende etiske principper for nordiske psykologer og arbejder under Psykologloven. Oplysninger om dig vil blive behandlet fortroligt og ifølge den gældende GDPR-lovgivning.

Psykologens tavshedspligt og journalpligt

Som psykolog har jeg tavshedspligt omkring de oplysninger, jeg får fra dig. Der er dog undtagelser fra denne tavshedspligt, såfremt der er bekymring for, om en person vil gøre skade på sig selv eller andre (oplysningspligten); eller hvis der er bekymring for et barns udvikling og trivsel (underretningspligten). Bliver disse undtagelser aktuelle i et forløb, gør jeg altid mit yderste for, at processen sker i samarbejde med dig.

Jeg kan modtage oplysninger omkring dig fra f.eks. en læge, socialrådgiver eller forsikringsselskab, hvis du har givet dit samtykke hertil. Oplysninger omkring dig (fraset underretnings- og oplysningspligten beskrevet ovenfor) videregives kun efter aftale og altid kun med dit samtykke.

Jeg er forpligtet til at føre journal over de enkelte forløb. Journaler opbevares i et sikkert journalsystem hos en databehandler, der opfylder de relevante krav for datasikkerhed.

Jeg er forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år efter afslutningen af et forløb.

Kommunikation

Kommunikation til mig foregår på en sikker mailforbindelse. Jeg sikrer mig hurtigst muligt, at mails mellem os sker via en krypteret forbindelse.

Kommunikation på sms bruges helst ikke, og aldrig med personfølsomt indhold.

Du er altid velkommen til at ringe til mig. Svarer jeg ikke, læg gerne en besked på min telefonsvarer, og jeg vender hurtigst muligt tilbage.

Videosamtaler foregår på en krypteret forbindelse.

Informeret samtykke ved forløbets start

Ved forløbets start bedes du læse og underskrive et informeret samtykke, der beskriver flere af de her beskrevne forhold, og hvordan de konkret er en del af rammen for dit forløb hos mig. Dette samtykke gemmes elektronisk i din journal. Du er altid mere end velkommen til at stille spørgsmål til indholdet; ligesom du altid kan trække dit samtykke tilbage.

Retten til aktindsigt og klagemuligheder

Du er til enhver tid berettiget til at få adgang til din journal via retten til aktindsigt.

Skulle du være utilfreds med, hvordan dine oplysninger håndteres, bedes du tage kontakt til mig. Kan vi ikke finde en tilfredsstillende løsning, kan du foretage klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Cookies

Dette websteder anvender ikke cookies til andet end det, der er nødvendige for webstedets funktionalitet. Der bliver derfor ikke bedt om din tilladelse til at bruge dem.

Den dataansvarlige – kontakt

Psykolog Ina Christensen Volder er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der modtages om dig. Du ser webstedets adresse og kontaktoplysninger nedenfor – du er til enhver tid velkommen til at kontakte mig for spørgsmål eller nærmere oplysninger. Virksomheden er ikke etableret uden for EU og arbejder underlagt EU’s GDPR-lovgivning.

Webstedadresse er: https://ina-volder.dk.

Der indsamles eller gemmes ikke brugerdata.

Psykolog Ina Christensen Volder
Psykologisk og Psykiatrisk Klinik / EMDRHuset
Morten Børups Gade 10, 2. sal
8000 Aarhus C

Tlf. 2971 8270

Mail: psykologinavolder@proton.me

CVR: 43705164