For mig er det vigtigt, at vi i starten af forløbet altid har fokus på at få en gensidig aftale om, hvad vores fokus er. Dette for tydeligt at kunne følge op på, at vi i samtalerne bevæger os i den ønskede retning; men også for at sikre, at jeg, og de metoder jeg gør brug af, er det rette match til netop dig.

Jeg arbejder ud fra evidensbaserede metoder, d.v.s. metoder der forskningsmæssigt har vist at have effekt i forhold til en bestemt problemstilling. De tilpasses altid netop dig og de problematikker, du bringer med dig ind i terapirummet. Denne balance er for mig rigtig vigtig – for at sikre at du får det bedst mulige forløb. I starten af et forløb laves der derfor altid en vurdering af hvilken terapitilgang og måde at arbejde på, der er den rigtige for netop dig.

Jeg har erfaring med og er uddannet inden for en række terapiformer, men gør i samtaler især brug af hhv. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og CFT (Compassion Fokuseret Terapi), som du kan læse lidt mere om nedenfor.

EMDR: Jeg er akkrediteret i metoden EMDR, der er en veldokumenteret behandlingsmetode over for særligt traumatiske hændelser og reaktioner herpå, herunder PTSD. Jeg er ligeledes uddannet i en særlig tilgang, hvor metoden tilpasses nylige, akut opståede voldsomme og muligt traumatiserende oplevelser.

EMDR anbefales af bl.a. WHO til behandling af PTSD.

Forstyrres du af forskellige reaktioner på voldsomme eller traumatiske oplevelser, vil det ofte være EMDR, jeg anvender i samtalerne.

CFT: Compassion Fokuseret Terapi er en integrativ terapiform, som hører under den 3. bølge kognitiv terapi. Begrebet compassion har ikke et dækkende ord på dansk, men essensen i det er, at man er sensitiv og opmærksom på andres og egen lidelse og har et ønske om at lindre og forebygge netop denne lidelse. Tilgangen har et stort fokus på at øge vores forståelse af os selv og fremme vores muligheder for selvberoligelse; ligesom der er en særlig opmærksomhed på, hvordan de selvkritiske måder, vi kan møde os selv på, ofte er en væsentlig del af de udfordringer, vi kæmper med.

Er svære omstændigheder et langvarigt eller måske blivende vilkår for dig; eller ønsker du at få en anden måde at være i relation med især dig selv, men også andre på, hvor venlighed og forståelse tager mere af pladsen i forhold til selvkritik og skam. CFT vil her ofte være en god metode for dig og vores samtaler sammen.